|CAT|

Cada semestre tenim dos o tres converses. En aquest espai anunciarem la següent. Si voleu veure les nostres converses d’anys anteriors aneu al final de la pàgina.

|SP|

Cada semestre tenemos dos o tres converses. En este espacio anunciaremos la siguiente. Si desea ver nuestras converses de años anteriores desplácese hasta el final de la página.

|EN|

Every term we have two to three converses. We will announce our next conversa in this page. Please, scroll down to the bottom of the page to access the links to past converses.

Diàleg Patrimonial “Persones, patrimoni, interaccions” / Diálogo Patrimonial “Personas, patrimonio, interacciones”

Conversa Patrimonial: "persones, partimoni, interaccions"

|CAT|

El dia 17 de desembre de 2020 es va celebrar un debat obert titulat “Persones, patrimoni, interaccions”. Va consistir en un intercanvi de preguntes interactiu amb les autores i autors de l’últim llibre del GAPP: “21 Assajos al Voltant del Patrimoni Cultural. 21 Ensayos sobre el Patrimonio Cultural” (JAS Arqueología).

Us deixem un link a la publicació que es pot descarregar de forma gratuïta a la web de JAS Editorial:
http://tienda.jasarqueologia.es/es/inicio/77-21-assajos-al-voltant-del-patrimoni-cultural.html 

El debat va estar dinamitzat pels coordinadors de l’obra, Ana Pastor, Mathieu Picas i Apen Ruiz, i va comptar amb la presència de gairebé tots els col·laboradors del llibre. El vídeo de l’acte està d sponible online, desglossat en una introducció i les tres preguntes: sobre participació, sobre escriure amb estil no acadèmic i sobre l’efecte de la pandèmia en la relació que els autors han tingut amb el trinomi context-patrimoni-societat. Els participants en el debat van ser, a més dels organitzadors: Joan Menchon Bes, Natalia Hernández Tangarife, Roger Alcàntara, Andreu Monforte-Barberán, David González-Álvarez, Juansebastián Velásquez Peláez, Jesús Martín Alonso, Bárbara Molina Neira, Isidre Pastor i Batalla, Cristina Vidal Lorenzo, Camila Opazo-Sepúlveda, Leslie F. Zubieta, Margarita Gómez Salas, Jaime Almansa-Sánchez, Ana-María Alarcón-Jiménez y Laura Coltofean-Arizancu. 

 

|SP|

El día 17 de diciembre de 2020 tuvo lugar un debate abierto titulado “Persones, patrimoni, interaccions”. Este se trató de un intercambio de preguntas interactivo con las autoras y autores de último libro de GAPP “21 Assajos al Voltant del Patrimoni Cultural. 21 Ensayos sobre el Patrimonio Cultural” (JAS Arqueología). 

Os dejamos un link a la publicación que se puede descargar de forma gratuita en la web de JAS Editorial: 
http://tienda.jasarqueologia.es/es/inicio/77-21-assajos-al-voltant-del-patrimoni-cultural.html 

El debate estuvo dinamizado por los coordinadores de libro, Ana Pastor, Mathieu Picas y Apen Ruiz, y contó con la presencia de casi todos los colaboradores del libro. El video del evento está online desglosado en una introducción y las tres preguntas sobre participación, sobre escribir con estilo no académico y sobre el efecto de la pandemia en la relación que los autores han tenido con el trinomio contexto-patrimonio-sociedad. Los participantes en el debate fueron, además de los organizadores: Margarita Díaz-Andreu, Joan Menchon Bes, Natalia Hernández Tangarife, Roger Alcàntara, Andreu Monforte-Barberán, David González-Álvarez, Juansebastián Velásquez Peláez, Jesús Martín Alonso, Bárbara Molina Neira, Isidre Pastor i Batalla, Cristina Vidal Lorenzo, Camila Opazo-Sepúlveda, Leslie F. Zubieta, Margarita Gómez Salas, Jaime Almansa-Sánchez, Ana-María Alarcón-Jiménez y Laura Coltofean-Arizancu.  

|EN|

On 17 December 2020 an open debate was held entitled “People, heritage, interactions”. This was an interactive exchange of questions with the authors of GAPP’s latest book “21 Essays on Cultural Heritage” (published by JAS Archaeology). 

A link to the publication can be downloaded for free from the website of JAS: 
http://tienda.jasarqueologia.es/es/inicio/77-21-assajos-al-voltant-del-patrimoni-cultural.html 

The debate was led by the book’s editors, Ana Pastor, Mathieu Picas and Apen Ruiz, and was attended by almost all of the book’s contributors. The video of the event is now online. It has been broken down into an introduction and three parts each related to a question. The questions were about participation; non-academic writing; and about the effects of the pandemic on the relationship that the authors have had with the relationship between heritage and society. The participants in the debate were, in addition to the organizers: Margarita Díaz-Andreu, Joan Menchon Bes, Natalia Hernández Tangarife, Roger Alcàntara, Andreu Monforte-Barberán, David González-Álvarez, Juansebastián Velásquez Peláez, Jesús Martín Alonso, Bárbara Molina Neira, Isidre Pastor i Batalla, Cristina Vidal Lorenzo, Camila Opazo-Sepúlveda, Leslie F. Zubieta, Margarita Gómez Salas, Jaime Almansa-Sánchez, Ana-María Alarcón-Jiménez y Laura Coltofean-Arizancu. 

Conversa Patrimonial Online

 

|CAT|

El passat dijous 26 de novembre de 2020 es va celebrar un “Diàleg Patrimonial del GAPP” en format virtual, dirigit per Margarita Díaz-Andreu i Neemias Santos da Rosa amb la participació de Salvador Ludeña (Centre d’Interpretació d’Art Rupestre Casa de Cristo, Moratalla) i Agustí Vericat (Centre d’Interpretació d’Art Rupestre Abrics de l’Ermita). Podeu veure el vídeo aquí. Aquest nou format ens permetrà convidar a dues expertes o experts, per parlar d’alguna temàtica comuna a través d’una sèrie de qüestions abordades pels organitzadors. Ens agradaria que fos un diàleg obert, com ho son les nostres converses, amb interrupcions e intercanvis de saber amb el públic.

En aquest primer diàleg, comptem amb dos convidats experts en Art Rupestre: Salvador Ludeña (Director del Centro de Arte Rupestre Casa de Cristo, Moratalla, Murcia) i Agustí Vericat (Director del Centre d’Art Rupestre Abrics de l’Ermita, Ulldecona, Catalunya), que van parlar sobre la Gestió i Difusió de l’Art Rupestre a l’entorn mediterrani. El diàleg va ser en castellà i va estar dirigit per dos membres del projecte ERC Artsoundscapes i el GAPP: la Dra. Margarita Díaz-Andreu i el Dr. Neemias Santos. S’agrairan interrupcions, comentaris i preguntes.

|SP|

El jueves, 26 de noviembre 2020 tuvo lugar un “Diálogo Patrimonial del GAPP” virtual con el título “Gestión y Difusión del arte rupestre en el medio mediterráneo” dirigido por Margarita Díaz-Andreu y Neemias Santos da Rosa con la participación de Salvador Ludeña (Centro de Interpretación del Arte Rupestre Casa de Cristo, Moratalla) y Agustí Vericat (Centro de Interpretación de Arte Rupestre Abrics de l’Ermita). Podéis ver el vídeo aquí. Este nuevo formato nos permite invitar a dos expertas o expertos, para hablar de alguna temática común a través de una serie de cuestiones abordadas por los organizadores. Este nos gustaría que fuese un diálogo abierto, como lo suelen ser nuestras “converses”, con interrupciones e intercambios con el público.

Para este primer diálogo, contamos con dos invitados expertos en Arte Rupestre: Salvador Ludeña (Director del Centro de Arte Rupestre Casa de Cristo, Moratalla, Murcia) y Agustí Vericat (Director del Centro de Arte Rupestre Abrigos de la Ermita, Ulldecona, Cataluña). Que charlarán sobre la Gestión y Difusión del Arte Rupestre en el Entorno Mediterráneo. El diálogo fue en castellano y estuvo dirigido por dos miembros del proyecto ERC Artsoundscapes y del GAPP: la Dra. Margarita Díaz-Andreu y el Dr. Neemias Santos. 

|EN|

On Thursday, November 26, 2020, an online “GAPP Heritage Dialogue” took place. The “Management and Dissemination of Rock Art in the Mediterranean” dialogue was led by Margarita Díaz-Andreu and Neemias Santos da Rosa and as speakers it counted with the participation of Salvador Ludeña (Casa de Cristo Rock Art Interpretation Center, Moratalla) and Agustí Vericat (Abrics de l’Ermita Rock Art Center). You can watch the video here. This new format will allow us to invite two experts to talk about a common topic through a series of questions addressed by the organizers. We would like this to be an open dialogue, as our “converses” (talks) tend to be, with interruptions and exchanges with the public.

For this first dialogue, we have two guest experts in Cave Art: Salvador Ludeña (Director of the Casa de Cristo Cave Art Center, Moratalla, Murcia) and Agustí Vericat (Director of the Abrigos de la Ermita Cave Art Center, Ulldecona, Catalonia) . They talken about the Management and Dissemination of Rock Art in the Mediterranean Environment. The dialogue was in Spanish and it was leading by two members of both the ERC Artsoundscapes project and GAPP: Dr. Margarita Díaz-Andreu and Dr. Neemias Santos.