21 Assajos al voltant del Patrimoni Cultural/ 21 Ensayos sobre el Patrimoni Cultural

|CAT|

El Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni us informa de la sortida del seu nou llibre 21 Assajos al voltant del Patrimoni Cultural/ 21 Ensayos sobre el Patrimonio Cultural publicat per JAS Arqueologia. Aquest compendi recull algunes de les veus que hem sentit en les “converses patrimonials” que venim organitzant des de l’any 2015 com a Grup d’ Arqueologia Pública i Patrimoni” (GAPP) de la Universitat de Barcelona a través de vint textos crítics i un foto-assaig a manera d’epíleg. El volum compta a més amb un pròleg de Margarita Díaz-Andreu directora del GAPP (ICREA-UB).

Els treballs presentats versen sobre temàtiques diverses associades al patrimoni cultural: gestió de patrimoni, participació, mapatges col·lectius, restauració, museologia, conservació, reflexions crítiques des de l’àmbit de la filosofia o el dret. No es tracta merament d’una exposició acadèmica sobre una temàtica concreta, sinó que també es pretén convidar a les nostres lectores i lectors a participar en un diàleg reflexiu que les i els faci qüestionar-se la seva pròpia visió sobre el tema. Hem intentat que les autores i autors transfereixin al públic lector l’essència dels diàlegs a través del format assagístic, mitjançant textos breus i amb algunes imatges que donin suport als discursos narratius.

El llibre és de descàrrega lliure (Open Access) a través de l’editorial JAS Arqueologia (http://www.jasarqueologia.es/)

DOI: http://dx.doi.org/10.23914/book.001

Botiga JAS:http://tienda.jasarqueologia.es/es/inicio/77-21-assajos-al-voltant-del-patrimoni-cultural.html .

Amb contribucions (per ordre d’aparició) de: Margarita Díaz-Andreu, Joan Menchon Bes, Natalia Hernández Tangarife, Paloma González Marcén, Alfonso Monsalve Romera, Gonzalo de Pedro Andrés, Roger Alcàntara, Adrià Breu, Ivan Gironès, Andreu Monforte-Barberán, Sara Santaella, Quim Sisa-López de Pablo, David González-Álvarez, Juansebastián Velásquez Peláez, Jesús Martín Alonso, Guillermo Palomero López, Bárbara Molina Neira, Ana Pastor Pérez, Apen Ruiz Martínez, Isidre Pastor Batalla, Cristina Vidal Lorenzo, Camila Opazo-Sepúlveda, Esraa Fathy Alhadad, Leslie F. Zubieta, Sendy Ghirardi, Marina Skarpeti, Margarita Gómez Salas, Jaime Almansa-Sánchez, Eva Parga-Dans, Pablo Alonso González, Ana-María Alarcón-Jiménez i Laura Coltofean-Arizancu.

Referència

Cite :

Pastor Pérez, A., Picas, M., i Ruiz Martínez, A. (Eds.). (2020). 21 Assajos al voltant del Patrimoni Cultural. 21 Ensayos sobre el Patrimonio Cultural. JAS Arqueología: Madrid. DOI. https://doi.org/10.23914/book.001

|SP|

El Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni les informa de la salida de su nuevo libro 21 Assajos al Voltant del Patrimoni Cultural/ 21 Ensayos sobre Patrimonio Cultural publicado por JAS Arqueología . Este compendio recoge algunas de las voces que hemos sentido en las “converses patrimonials” que venimos organizando desde el año 2015 en el Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni” (GAPP) de la Universitat de Barcelona a través de veinte textos críticos y un foto ensayo a modo de epílogo. El volumen cuenta además con un prólogo de Margarita Díaz-Andreu directora del grupo (ICREA-UB).

Los trabajos presentados versan en torno a temáticas diversas asociadas al patrimonio cultural: gestión, participación, mapeos colectivos, restauración, museología, conservación, reflexiones críticas desde la filosofía o el derecho. No se trata meramente de una exposición académica acerca de una temática concreta sino de acercar a nuestras lectoras y lectores a participar en un diálogo reflexivo que les haga cuestionarse su propia visión acerca del tema. Hemos intentado que las autoras y autores transfieran al público lector la esencia de los diálogos a través del formato ensayístico, breves y con algunas imágenes que apoyen los discursos narrativos de los mismos.

El libro es de libre descarga (Open Access) a través de la editorial JAS Arqueología (http://www.jasarqueologia.es/).

DOI: http://dx.doi.org/10.23914/book.001

Tienda JAS:

http://tienda.jasarqueologia.es/es/inicio/77-21-assajos-al-voltant-del-patrimoni-cultural.html .

Con contribuciones (por orden de aparición) de: Margarita Díaz-Andreu, Joan Menchon Bes, Natalia Hernández Tangarife, Paloma González Marcén, Alfonso Monsalve Romera, Gonzalo de Pedro Andrés, Roger Alcàntara, Adrià Breu, Ivan Gironès, Andreu Monforte-Barberán, Sara Santaella, Quim Sisa-López de Pablo, David González-Álvarez, Juansebastián Velásquez Peláez, Jesús Martín Alonso, Guillermo Palomero López, Bárbara Molina Neira, Ana Pastor Pérez, Apen Ruiz Martínez, Isidre Pastor Batalla, Cristina Vidal Lorenzo, Camila Opazo-Sepúlveda, Esraa Fathy Alhadad, Leslie F. Zubieta, Sendy Ghirardi, Marina Skarpeti, Margarita Gómez Salas, Jaime Almansa-Sánchez, Eva Parga-Dans, Pablo Alonso González, Ana-María Alarcón-Jiménez y Laura Coltofean-Arizancu.

Para citar el libro:

Pastor Pérez, A., Picas, M., y Ruiz Martínez, A. (Eds.). (2020). 21 Assajos al voltant del Patrimoni Cultural. 21 Ensayos sobre el Patrimonio Cultural. JAS Arqueología: Madrid. DOI. https://doi.org/10.23914/book.001

|EN|

The Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni (University of Barcelona) informs you of the release of its new book 21 Assajos al Voltant del Patrimoni Cultural / 21 Essays on Cultural Heritage published by JAS Arqueología. This compendium reunites some of the voices that have participated in the “heritage converses” that the group has organized since 2015. The book is composed of twenty critical texts and a photo essay as an epilogue. The volume also has a foreword by Margarita Díaz-Andreu, director of the group (ICREA-UB).

The papers presented deal with several themes associated with discussions about cultural heritage: heritage management, participation, collective mapping, restoration, museology, conservation, and critical reflections from philosophy or law. It is not merely an academic discussion about a specific topic but rather a book that aims to bring the readers to participate in a reflective dialogue and fosters a questioning of existing visions about the subject. Using the essay format and some images to accompany the narratives we have tried to encourage the authors to transfer the essence of the dialogues to the readers.

The book is downloadable (Open Access) through the publishing house JAS Arqueología (http://www.jasarqueologia.es/).

DOI: http://dx.doi.org/10.23914/book.001

JAS Shop:

http://tienda.jasarqueologia.es/es/inicio/77-21-assajos-al-voltant-del-patrimoni-cultural.html .

Book´s contributions (according to their appearance in the book): Margarita Díaz-Andreu, Joan Menchon Bes, Natalia Hernández Tangarife, Paloma González Marcén, Alfonso Monsalve Romera, Gonzalo de Pedro Andrés, Roger Alcàntara, Adrià Breu, Ivan Gironès, Andreu Monforte-Barberán, Sara Santaella, Quim Sisa-López de Pablo, David González-Álvarez, Juansebastián Velásquez Peláez, Jesús Martín Alonso, Guillermo Palomero López, Bárbara Molina Neira, Ana Pastor Pérez, Apen Ruiz Martínez, Isidre Pastor Batalla, Cristina Vidal Lorenzo, Camila Opazo-Sepúlveda, Esraa Fathy Alhadad, Leslie F. Zubieta, Sendy Ghirardi, Marina Skarpeti, Margarita Gómez Salas, Jaime Almansa-Sánchez, Eva Parga-Dans, Pablo Alonso González, Ana-María Alarcón-Jiménez y Laura Coltofean-Arizancu.

Cite :

Pastor Pérez, A., Picas, M., and Ruiz Martínez, A. (Eds.). (2020). 21 Assajos al voltant del Patrimoni Cultural. 21 Ensayos sobre el Patrimonio Cultural. JAS Arqueología: Madrid. DOI. https://doi.org/10.23914/book.001