Conversa patrimonial

“Young Guardians of Teotihuacan. Guardians de Teotihuacán” és un projecte d’educació en Patrimoni Mundial que encapçala l’arqueòloga Elba Estrada Hernández cap del departament de museus i serveis educatius de la zona arqueològica de Teotihuacán de l’Institut Nacional d’Antropologia i Història (Mèxic). “Guardians de Teotihuacán” ha educat en Patrimoni Mundial a centenars de nens i joves de les localides que envolten la zona arqueològica sobre la importància del patrimoni arqueològic des de 2012. Aquest projecte ha comptat amb l’aval del programa educatiu i de voluntariat del Centre del Patrimoni Mundial de la UNESCO des de 2015 i a més ha rebut desenes de voluntaris locals i de 8 paises estrangers. La presentació de l’arqueòloga Elba tractarà sobre els resultats del projecte, els reptes per a la conservació del patrimoni mundial a través de l’educació i l’impacte local per a la salvaguarda del lloc, el qual és el més visitat de Mèxic, superant els quatre milions de visitants en 2017.
 
Ponent: Elba Estrada Hernández, arqueòloga i cap del departament de museus i serveis educatius de la zona arqueològica de Teotihuacán (INAH).
 
Quan: 9 de maig de 2018, a les 19h
 
On: Sala de juntes (planta baixa). Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.
“Young Guardians of Teotihuacan. Guardianes de Teotihuacán” es un proyecto de educación en Patrimonio Mundial que encabeza la arqueóloga Elba Estrada Hernández  jefa del departamento de museos y servicios educativos de la zona arqueológica de Teotihuacán del Instituto Nacional de Antropología e Historia (México). “Guardianes de Teotihuacán” ha educado en Patrimonio Mundial a cientos de niños y jóvenes de las localides que rodean la zona arqueológica sobre la importancia del patrimonio arqueológico desde 2012. Este proyecto ha contado con el aval del programa educativo y de voluntariado del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2015 y además recibido decenas de voluntarios locales y de 8 paises extranjeros. La presentación de la arqueóloga Elba tratará sobre los resultados del proyecto, los retos para la conservación del patrimonio mundial a través de la educación y el impacto local para la salvaguarda del sitio, el cual es el más visitado de México, superando los cuatro millones de visitantes en 2017.
 
Ponente: Elba Estrada Hernández, arqueóloga y jefa del departamento de museos y servicios educativos de la zona arqueológica de Teotihuacán (INAH).
 
Cuándo: 9 de mayo de 2018, a las 19h
 
Dónde: Sala de juntas (planta baja). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.

Conversa patrimonial

Radiografia de l’administració: per què moren els seus projectes culturals?

Amb una sobrada legitimitat i equips de professionals de contrastada solvència, que recolzen la seva dotació pressupostària, cada any som testimonis de l’entrada en via morta de grans projectes de gestió cultural impulsats per l’administració. Cal preguntar-se, llavors, quins motius porten a aquest punt un nombre considerable d’iniciatives, que han tingut bona acollida per part la ciutadania, sense que ningú faci res per evitar-ho.

Ponent: Luz Gámiz. Gestora del Patrimoni Cultural i Museòloga així com experta en informació i comunicació digital. Xarxes socials: Twitter i Linkedin.

Quan: Dimecres 25 d’abril de 2018, a les 19h

On: Seminari de Prehistòria (1r pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

Radiografía de la administración: ¿por qué mueren sus propios proyectos culturales?

Con una sobrada legitimidad y unos equipos de profesionales de contrastada solvencia que refuerzan su dotación presupuestaria, cada año somos testigos de la entrada en vía muerta de grandes de proyectos de gestión cultural impulsados por la administración. Deberíamos preguntarnos entonces qué motivos llevan a este punto un número considerable de iniciativas que han tenido buena acogida por parte de la ciudadanía, sin que nadie haga nada por evitarlo.

Ponente: Luz Gámiz, gestora del patrimonio cultural y museóloga, experta en información y comunicación digital. Redes sociales: TwitterLinkedin.

Cuándo: 25 de abril de 2018, a las 19h

Dónde: Seminario de Prehistoria (1º piso). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.

Conversa patrimonial

Debat Crític Obert

Benvolgudes i benvolguts,

Us convidem a una conversa diferent, on vosaltres sereu la veu. Revisarem l’evolució del Discurs Patrimonial Autoritzat (Smith 2006) amb la lectura d’alguns textos i amb un debat recent sobre la taula: la retirada de l’escultura d’Antonio López (Marquès de Comillas) a Barcelona (https://www.vilaweb.cat/noticies/barcelona-retira-lestatua-del-traficant-desclaus-antonio-lopez/).

Moderadoras: Apen Ruíz (UIC-IES) i Ana Pastor (UB).

Quan: 14 de març de 2018, a les 19h

On: Seminari de Prehistòria (1r pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

Debate Crítico Abierto.

Estimadas y estimados,

Os invitamos a una conversa  distinta, donde vosotros seréis la voz. Revisaremos la evolución del Discurso Patrimonial Autorizado (Smith 2006) con la lectura de algunos textos y un debate reciente sobre mesa: la retirada de la escultura de Antonio López (Marqués de Comillas) en Barcelona (https://www.vilaweb.cat/noticies/barcelona-retira-lestatua-del-traficant-desclaus-antonio-lopez/).

Moderadoras: Apen Ruíz (UIC-IES) y Ana Pastor (UB).

Cuándo: 14 de marzo de 2018, a las 19h.

Dónde: Seminario de Prehistoria (1º piso). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.

Conversa patrimonial

Fòrums híbrids com a eines per a la gestió sostenible del patrimoni mundial.

La gestió dels bens patrimoni mundial sota el paradigma sostenible exigeix l’anàlisi de les dinàmiques entre patrimoni i societat el que implica el desenvolupament d’eines participatives. En aquest context, la discussió sobre les problemàtiques que afecten la relació entre la col·lectivitat i el seu patrimoni des de diferents nivells i dominis per un grup d’actors heterogenis és de vital importància. L’experiment del fòrum híbrid es presenta com una metodologia per comprendre fenòmens de manera holistica a partir de la controvèrsia com a forma d’exploració i aprenentatge, la qual cosa genera una negociació entre actors per aconseguir resolucions comunes en la presa de decisions des d’un procés obert, just i sense jerarquies. L’aplicació del fòrum híbrid en l’àmbit patrimonial permet identificar a profunditat tensions, problemes i necessitats dels diversos actors en relació a la gestió del patrimoni. L’aplicació d’aquests fòrums permet que els professionals, polítics i gestors coneguin aspectes que no podrien conèixer d’una altra manera, d’aquí la seva importància com a eina per a la gestió participativa i sostenible del patrimoni com a mitjà per aconseguir la sostenibilitat.

Ponent: Bárbara Molina Neira. Màster en Gestió del Patrimoni i Museologia (UB). Doctorant en Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts, Patrimoni i Gestió Cultural (UB).

Quan: 28 de febrer de 2018, a les 19h

On: Seminari de Prehistòria (1r pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

Foros híbridos como herramientas para la gestión sostenible del patrimonio mundial.

La gestión de los sitios patrimonio mundial bajo el paradigma sostenible exige el análisis de las dinámicas entre patrimonio y sociedad lo que implica el desarrollo de herramientas participativas. En este contexto, la discusión de sobre las problemáticas que afectan la relación entre la colectividad y su patrimonio desde diferentes niveles y dominios por un grupo de actores heterogéneos es de vital importancia. El experimento del foro híbrido se presenta como una metodología para comprender fenómenos de manera holística a partir de la controversia como forma de exploración y aprendizaje, lo que genera una negociación entre actores para alcanzar resoluciones comunes en la toma de decisiones desde un proceso abierto, justo y sin jerarquías. La aplicación del foro híbrido en el ámbito patrimonial permite identificar a profundidad tensiones, problemas y necesidades de los diversos actores en relación a la gestión del patrimonio. La aplicación de estos foros permite que los profesionales, políticos y gestores conozcan aspectos que no podrían conocer de otra manera, de ahí su importancia como herramienta para la gestión participativa y sostenible del patrimonio como medio para alcanzar la sostenibilidad.

Ponente: Bárbara Molina Neira. Máster en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología (UB). Doctoranda en Sociedad y Cultura: Historia, Antropología, Arte, Antropología y Gestión Cultural.

Cuándo: 28 de febrero de 2018, a las 19h.

Dónde: Seminario de Prehistoria (1º piso). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.

Conversa patrimonial

Projecció del curt “Hasta cota de afección” del Centro Revolucionario de Arqueología Social (C.R.A.S.) (Cast.)-10 min.

En aquesta conversa el col·lectiu ens paralará principalment de la seva formació i desenvolupament al centre autogestionat de Tabacalera (Madrid)…en paraules dels mateixos: “Algunes activitats que hem dut a terme i per què (objectius). Breus anotacions de projectes de futur i línies d’actuació. Espai de reflexió de cadascun dels membres de per què formem part del C.R.A.S.”

Ponents: Integrants del C.R.A.S.

Quan: 13 de desembre de 2017, a les 19h

On: Seminari de Prehistòria (1r pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

Proyección del corto “Hasta cota de afección” del Centro Revolucionario de Arqueología Social (C.R.A.S.) (Cast.)-10 min.

En esta conversa el colectivo nos hablará principalmente de su formación y desarrollo al centro autogestionado de Tabacalera (Madrid)…en palabras de los mismos: “Algunas actividades que hemos llevado a cabo y por qué (objetivos). Breves anotaciones de proyectos de futuro y líneas de actuación. Espacio de reflexión de cada uno de los miembros de por qué formamos parte del C.R.A.S.”

Ponentes: Integrantes del C.R.A.S. 

Cuándo: 13 de diciembre de 2017, a las 19h

Dónde: Seminario de Prehistoria (1º piso). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.

Conversa patrimonial

L’arqueologia vivencial al Parc Nacional Arxipèlag Los Roques (Veneçuela)

Al llarg de gairebé quatre dècades, s’ha desenvolupat una relació entre la comunitat del Parc Nacional Arxipèlag Los Roques (PNALR) i els autors, en el marc de les seves experiències laborals en el camp de l’arqueologia, antropologia, etnografia, ecologia, educació i desenvolupament comunitari. Basats en això, la Unitat d’Estudis Arqueològics (Universitat Simón Bolívar), en conjunt a la comunitat organitzada de l’Arxipèlag, l’Escola Bolivariana Arxipèlag Los Roques (Illa Gran Roque) i la Fundació Científica Los Roques, desenvolupa un programa de “arqueologia vivencial”, amb l’objectiu de promoure la posada en valor del ric patrimoni històric-cultural (PHC) del PNALR, així com el seu ús responsable, rendibilitat social, protecció i difusió per part de joves estudiants, docents, pescadors, operadors turístics, ens governamentals i no governamentals de la comunitat del PNALR.

El treball, basat en la promoció de l’ “Orgull pel passat”, busca entreteixir el vibrant passat de l’Arxipèlag Los Roques amb la vida dels seus actuals habitants. El programa s’ha instrumentat a través d’una sèrie d’activitats soci-educatives, com a tallers d’arqueologia vivencial, de sensibilització i formació, xerrades, exposicions, documentals i processos d’organització comunitària entorn de l’ús responsable del PHC. La relació amb el patrimoni del PNALR, desenvolupada en forma conjunta entre la comunitat local i els arqueòlegs, es basa en els temps i les dinàmiques locals així com en la integració d’esforços dels diversos actors socials, es fa evident mitjançant la formació de persones que coneixen, utilitzen conscientment i se senten connectades amb el valuós passat del lloc on habiten, enriquint així la seva identitat soci-cultural. És necessari que qualsevol proposta, inclusivament aquelles promogudes per la pròpia comunitat de l’Arxipèlag, s’ajusti, si pretén mantenir-se en el temps, a la quotidianitat de la comunitat i a les seves prioritats de vida.

Ponent: Gustavo González. Unidad de Estudios Arqueológicos (UEA) del Instituto de Estudios Regionales (IERU) y Urbanos de la Universidad Simón Bolívar (USB) de Venezuela.

Quan: 22 de novembre de 2017, a les 19h

On: Seminari de Prehistòria (1r pis). Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre 6, Barcelona. Veure mapa.

La arqueología vivencial en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, Venezuela

A lo largo de casi cuatro décadas, se ha desarrollado una relación entre la comunidad del Parque Nacional Archipiélago Los Roques (PNALR) y los autores, en el marco de sus experiencias laborales en el campo de la arqueología, antropología, etnografía, ecología, educación y desarrollo comunitario. Basados en esto, la Unidad de Estudios Arqueológicos (Universidad Simón Bolívar), en conjunto a la comunidad organizada del Archipiélago, la Escuela Bolivariana Archipiélago Los Roques (Isla Gran Roque) y la Fundación Científica Los Roques, desarrolla un programa de “arqueología vivencial”, con el objetivo de promover la puesta en valor del rico patrimonio histórico-cultural (PHC) del PNALR, así como su uso responsable, rentabilidad social, protección y difusión por parte de jóvenes estudiantes, docentes, pescadores, operadores turísticos, entes gubernamentales y no gubernamentales de la comunidad del PNALR.

El trabajo, basado en la promoción del “Orgullo por el pasado”, busca entretejer el vibrante pasado del Archipiélago Los Roques en la vida de sus actuales habitantes. El programa se ha instrumentado a través de una serie de actividades socio-educativas, como talleres de arqueología vivencial, de sensibilización y formación, charlas, exposiciones, documentales y procesos de organización comunitaria en torno al uso responsable del PHC. La relación con el patrimonio del PNALR, desarrollada en forma conjunta entre la comunidad local y los arqueólogos, se basa en los tiempos y las dinámicas locales así como en la integración de esfuerzos de los diversos actores sociales, se hace evidente mediante la formación de personas que conocen, utilizan conscientemente y se sienten conectadas con el valioso pasado del lugar donde habitan, enriqueciendo así su identidad socio-cultural. Es necesario que cualquier propuesta, inclusive aquellas promovidas por la propia comunidad del Archipiélago, se ajuste, si pretende mantenerse en el tiempo, a la cotidianidad de la comunidad y a sus prioridades de vida.

Ponente: Gustavo González. Unidad de Estudios Arqueológicos (UEA) del Instituto de Estudios Regionales (IERU) y Urbanos de la Universidad Simón Bolívar (USB) de Venezuela.

Cuándo: 22 de noviembre de 2017, a las 19h

Dónde: Seminario de Prehistoria (1º piso). Facultad de Geografía e Historia. Calle Montalegre 6, Barcelona. Ver mapa.