Escolab Project

|CAT|

El projecte Escolab té com a finalitat conèixer d’a prop les línies i els grups de recerca que treballen a les universitats de Barcelona. Està dirigit a estudiants d’AIXÒ, batxillerat i cicles formatius. En el marc d’aquest projecte, el Laboratori d’Arqueologia de la Universitat Pompeu Fabra, on participa Apen Ruiz, integrant del GAPP, ha organitzat durant tres anys consecutius el taller “De l’excavació arqueològica al laboratori, el passat dels nostres avantpassats a través del seu llegat”. Durant aquest taller els alumnes treballen amb alguns de les restes arqueològiques més comunes (ceràmica, restes botàniques, ossos humans, restes faunístiques, etc.) i aprenen de quina manera es registra tota aquesta informació (base de dades, fotografia, dibuix, planimetries, etc).  És a dir, a partir de la pràctica els i les joves coneixen les eines i els mètodes bàsics del procés de la recerca arqueològica. Un segon objectiu que aquest taller procura és que l’alumnat de secundària aprengui a respectar i valorar el patrimoni cultural i històric, ja que aquest és un llegat únic i comú que ens ajuda a conèixer el passat, a poder entendre el present i a ser més conscients dels reptes del futur.

|SP|

El proyecto Escolab tiene como finalidad conocer de cerca las líneas y los grupos de investigación que trabajan en las universidades de Barcelona. Está dirigido a estudiantes de ESO, bachillerato y ciclos formativos. En el marco de este proyecto, el Laboratori d’Arqueologia de la Universitat Pompeu Fabra, en donde participa Apen Ruiz, integrante del GAPP, ha organizado durante tres años consecutivos el taller “De l’excavació arqueològica al laboratori, el passat dels nostres avantpassats a través del seu llegat“. Durante este taller lxs alumnxs trabajan con algunos de los restos arqueológicos más comunes (cerámica, restos botánicos, huesos humanos, restos faunísticos, etc.) y aprenden de qué manera se registra toda esta información (base de datos, fotografía, dibujo, planimetrías, etc).  Es decir, a partir de la práctica lxs jóvenes conocen las herramientas y los métodos básicos del proceso de la investigación arqueológica. Un segundo objetivo que este taller procura es que lxs alumnxs de secundaria aprendan a respetar y valorar el patrimonio cultural e histórico, puesto que este es un legado único y común que nos ayuda a conocer el pasado, a poder entender el presente y a ser más conscientes de los retos del futuro.

|EN|

The Escolab project aims to familiarise secondary school and college students with the main research lines and groups working at the universities in Barcelona. It is led by the Laboratori d’Arqueologia of the Pompeu Fabra University and in it GAPP member, Apen Ruiz, is taking place. In the last three years she has been in charge of organising the workshop “From archaeological digging to the laboratory, the past of our ancestors and their heritage”. In this workshop pupils work with some of the most common archaeological remains (pottery, botanical remains, human bones, fauna, etc.) learning the different methods archaeologists follow to document them (databases, photography, drawing, mappings, etc). Thus, young participants practically learn about the tools and the basic methods of archaeological research. A second aim of the Escolab project is to teach pupils to respect and value the cultural and historical heritage as the unique and common legacy that allows us to know about the past, to be able to understand the present and to be more conscious of the challenges of the future.